Yeni Çalışma Kanunu Yürürlüğe Girdi!

1. Çalışma Saatleri Nasıl Değişti?

Yeni kanunla birlikte çalışma saatleri 45 saatten 40 saate düşürüldü. Ayrıca, haftalık çalışma saatleri en fazla 11 saat olacak şekilde düzenlendi. Bu değişikliklerle birlikte işçilerin iş yükü azaltıldı ve daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlandı.

2. İşçilerin Sendika Hakları Güçlendirildi

Yeni kanunla birlikte işçilerin sendikaya üye olma hakkı daha da güçlendirildi. Artık, işverenler işçilerin sendikaya üye olmasını engelleyemez ve işçilerin sendika faaliyetlerine katılmasını engelleyemezler. Bu sayede, işçilerin hakları daha fazla korunacak ve işverenlerin işçilere karşı kötü niyetli davranışları engellenecek.

3. İşçiler İçin Yeni İzin Hakları Getirildi

Yeni kanunla birlikte işçilerin izin hakları da genişletildi. Artık, işçilerin yıllık izin hakları 14 günden 20 güne çıkarıldı. Ayrıca, işçilere evlilik, doğum, ölüm, askerlik gibi özel izinler de verildi. Bu sayede, işçilerin özel hayatlarına daha fazla saygı gösterildi.

4. İş Güvencesi Daha da Güçlendirildi

Yeni kanunla birlikte iş güvencesi daha da güçlendirildi. Artık, işverenler işçilerin haksız yere işten çıkarılmasını engellemek zorunda. İşverenlerin işten çıkarmaya karar vermeden önce işçiye gerekçeleri açıklaması ve işçiyi dinlemesi gerekiyor. Bu sayede, işçilerin iş güvencesi daha fazla korunacak.

5. İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Daha Fazla Önem Kazandı

Yeni kanunla birlikte işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği daha fazla önem kazandı. İşverenlerin işçilerin sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri almaları zorunlu hale getirildi. Ayrıca, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almaları da sağlandı. Bu sayede, işyerlerindeki iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilecek.

Yeni Çalışma Kanunu ile birlikte işçilerin hakları daha da korunurken işverenlerin de işletmelerini daha sağlıklı bir şekilde yönetmeleri sağlanacak. Bu değişikliklerle birlikte Türkiye’deki işçi hakları daha da güçlendirilmiş oldu.

Yorum yapın