1. Ana Sayfa
  2. Eğitim
  3. Okullarda Rehberlik Hizmetleri

Okullarda Rehberlik Hizmetleri

Okullarda Rehberlik Hizmetleri
3

Rehberlik hizmeti, bireylerin kendilerini tanımalarına ve anlamalarına yardımcı olan, aynı zamanda yaratıcılıklarını geliştiren; çocukların kendilerini kolayca ifade edebilmelerine; öz denetim oluşturmalarına ve kendi bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olan bir hizmet türüdür. Okullarda sunulan rehberlik hizmetleri, bu alanda yetişmiş profesyonel bir uzmanın, okul psikolojik danışmanın, koordinatörlüğünde yürütülür. Öğretmenler rehberlik hizmeti sunmak için yetiştirilmedikleri için, rehberlik hizmetlerini sunmak üzere de görevlendirilmezler. Ancak okul psikolojik danışmanı liderliğinde olmak kaydıyla, yeterlilikleri ölçüsünde sınıflarındaki öğrencilere rehberlik hizmeti sunabilirler. Elbette sunulan rehberlik hizmetinin kalitesi açısından rehberlik ekibine, okul yöneticileri ve rehberlik öğretmenlerine düşen sorumluluklar vardır. Rehberlik ekibine, öğrenci gelişimi ve başarısını arttırmak için yapacakları faaliyetleri taslak halinde yönetime sunma görevi düşmektedir. Okul müdürü ise, okulun işleyişi ve çocukların eğitimi ile ilgili aldığı kararlarda okuldaki rehberlik servisinin çalışmalarını dikkate almak düşer. Rehberlik öğretmenlerine düşen görevse bir hayli büyüktür, bunların arasında çocuğa yönelik ihmal ve istismarı önleme ve erken müdahale, çocuğa öz güven kazandırma gibi bir sürü görev düşmektedir.

OKULLARDA SUNULAN REHBERLİK HİZMET TÜRLERİ

Okullarda sunulan rehberlik hizmetleri bir bütündür, her hizmetin ayrı bir amacı vardır. Hizmetler tüm bireylere yönelik yapılır. Bazı hizmetleri yalnızca alanda uzman kişiler yapabilir. Hizmetlerin merkezinde ise “Ps. Danışma” yer almaktadır. Bu hizmetlerin amacı bireyin tüm yönlerini keşfetmek ve psikolojik sağlamlığını korumaktır. Bu hizmetler doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye ayrılır. Doğrudan hizmetler kapsamında; bireyi tanıma, oryantasyon, psikolojik danışma, bilgi toplama ve yayma, sevk, yöneltme ve yerleştirme, izleme girmektedir. Dolaylı hizmetler kapsamına ise; çevre ve veli ilişkileri, müşavirlik (konsültasyon), rehberlik programı hazırlama, araştırma ve değerlendirme girmektedir.

1. Bireyi Tanıma

Bireyi tüm yönleriyle tanımak, sorunların kaynağını öğrenmek, ihtiyaçları öğrenmek için yapılır. Aslında bu süreç, bireyi tanıma sürecidir.

2. Oryantasyon (Uyum)

Bireyi bulunduğu yeni duruma alıştırmaktır. Kurumla ilgili her şey oryantasyon sürecinde tanıtılmaktadır. Bu işlemi kurumla ilgili herkes sunabilir. Fakat öğrenci için en verimli olanı bir akranı ile gerçekleşen sunum şeklidir. İşlevselliği bakımından uyum sağlayıcı ve önleyicidir.

3. Psikolojik Danışma

Okul rehberlik öğretmeni tarafından sunulmaktadır. Bireysel veya grupla yapılabilir. Bu hizmet türü öğrenciye; sorun çözmesinde yardımcı olur, farkındalık kazandırır, psikolojik sağlamlık kazandırır. İleri derecede sorunları olan, şizofreni ve depresyon gibi, öğrencilere danışma yapılmaz, sevk edilir.

4. Bilgi Toplama ve Yayma

Bireylerin ihtiyaç duyduğu ve ihtiyaç duyabileceği bilgileri sunmak için yapılır. İşlevselliği bakımından önleyici ve yönelticidir. Ergenlik – sağlık semineri gibi alanında donanımlı herkes tarafından sunumlar yapılır.

5. Sevk (Yönlendirme)

Yeterliliği aşan durumlarda öğrenciyi sevk ederek, ilgili kişilere göndermektir. Öğretmenin okul rehberlik öğretmenine sevki kurum içi sevktir, okul rehberlik öğretmeninin rehberlik ve araştırma merkezine sevki ile, rehberlik ve araştırma servisinin hastaneye sevki ise kurum dışı sevktir.

6. Yöneltme ve Yerleştirme

Ders, okul, alan seçimlerine yardımcı olmak, bilgi toplama ve yaymada ve bireyi tanımada kullanılan hizmet türüdür.

7. İzleme

Bireye sunulan hizmetin takip edildiği, zorunlu bir hizmettir. Bu da rehberliğin sürekli olduğunu gösteren bir olgudur.

8. Çevre- Veli İlişkileri

Amaç çevre ve veliyle iletişime geçerek, işbirliği yapmaktır. Kurumdaki herkes sunabilir.

9. Müşavirlik (Konsültasyon)

Sadece alanında uzman kişilerin sunduğu, okuldaki yönetici ve öğretmenlerin daha uygun, ortak bir rehberlik anlayışına sahip olmasını ve çalışmalarda bu anlayışın esas alınmasını aynı zamanda okuldaki tüm olanakların bu anlayışa göre şekillenmesini amaçlayan hizmet türüdür. Konsültasyon çalışmalarını planlayıp, yürütme sorumluluğu psikolojik danışmandadır.

10. Rehberlik Programı Hazırlama

Uzmanların hazırladığı, sistemliliği sağlayan, ihtiyaçları karşılamak için yapılmış bir hizmettir. Program hazırlanırken takip edilecek adımlar şu şekildedir; rehberlik danışma kurulu oluşturma, görev- zaman çizelgesi geliştirme, yöneticilerin katılımını sağlama, öğretmenlerin katılımını sağlama, ihtiyaç analizi yapma, hazırlanacak programın standartlarını belirleme, rehberlik etkinlikleri geliştirme veya seçme, görevleri belirleme, zaman ve görev analizini düzenleme, çalışma takvimi oluşturma, programın değerlendirme ölçütlerini belirlemedir.

11. Araştırma ve Değerlendirme

Okulda sunulan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verimliliğine yönelik yürütülen çalışmaların bir kısmı ile, araştırma ve değerlendirme alanında yürütülen çalışmalardır. Amacı; hizmetlerin özeleştirisi, en iyi hizmeti bulmak, kaliteyi artırmak, bilimsellik, rapor hazırlamak ve analiz yapmak için yapılan çalışmalardır.

Bir önceki yazımız olan Üniversite Tercihleri Nasıl Yapılmalıdır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Yorum Yap

Yorum Yap